Archív

druh administratívnej stavby, slúžiacej na uloženie archiválií. Jadro jej dispozície je depozitár – skladisko slúžiace na odborné uloženie archivovaného materiálu. Pri špeciálnych stavbách sa k nemu bezprostredne viažu študijné, manipulačné, konzervačné a administratívne priestory. Archív môže byť iba súčasť kaštieľa, paláca, kúrie, v cirkevných stavbách ako súčasť kláštora, prelatúry, prepoštskej, biskupskej a arcibiskupskej rezidencie, konventu, fary, kostola (kde jeho funkciu niekedy preberá sakristia, príp. depozitórium) a pod.. Predchodcom archívu je armárium.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede