Architráv dórsky

súčasť dórskeho kladia, hladký, nečlenený, pri hornom okraji zakončený jednoduchou úzkou rímsou v podobe pásika, pod ktorou je regula.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede