Architektúra malá

súčasť verejných priestranstiev, parkov, záhrad, tiež extravilánu. Často sa vyskytujú ako solitéry (situované na výrazných miestach – napr. križovatkách, príp. na miestach. kde pripomínajú určitú udalosť), tvoria doplnok väčších stavieb al. súbory v areáloch ( kalvária s krížovou cestou, pútnické miesto). Je to druh malej stavby bez obytnej funkcie, často bez vnútorného priestoru, (vo forme kríža, dosky, dosky s edikulou, stĺpu, stĺpika, piliera, pilierika, niky, obelisku a pod.), príp. s výklenkom al. malým priestorom (iba s manipulačnou funkciou – napr. na úpravu výzdoby), vtedy máva otvorenú hlavnú fasádu, uzatvárateľnú mrežovou al. inou bránou. V prípade, že súčasťou je socha al. súsošie, za malú architektúru považujeme tie druhy, ktoré pre nich vytvárajú určitý architektonický priestor ( výklenok niky, schránka – porovnaj nehnuteľné výtvarné dielo). Malá architektúra má funkciu utilitárnu, informatívnu, ideovú, memoriálnu, esteticku, resp. kombinovanú. Patrí sem míľnik, triangulačný kameň, pranier, svetelný stĺp, rázcestník, chotárny znak, hraničník altánok, filagória, pergola, gloriet, záhradný domček, voliéra, nika, odpadkové koše, záhradný nábytok, napájadlo, kŕmidlo, svietidlá, fontána, picí stojan, pomník, kamenosochárske umelecko-remeselné doplnky ( váza na podstavci, žardiniéra na podstavci a pod.). Druhom je malá sakrálna architektúra.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede