Archeologický výskum

cieľom archeologického výskumu je vyhľadávanie, identifikácia, vyhodnocovanie, dokumentácia a záchrana archeologických nálezov (nálezísk), ako aj vyhľadávanie a zber hnuteľných archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou, alebo v hmote stavby. Záchranný archeologický výskum musí predchádzať akejkoľvek stavebnej činnosti na objekte alebo na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov. O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Pamiatkový úrad SR [§36, §37 a nasl. zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov]. Ak sa aj nebude realizovať archeologický výskum, pamiatkový úrad zrejme rozhodne o archeologickom dozore pri akýchkoľvek výkopových prácach.

[Makýš, O. (2004): Technologie renovace budov, Bratislava: Jaga Group.]

Kategória: Základné pojmy
Tag: Bratislava

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede