Arborétum

súčasť parku, zbierka voľne rastúcich, prevažne cudzokrajných druhov drevín, pestovaných na demonštračné al. študijné účely. Rastliny sú opatrené popiskami, príp. usporiadané podľa oblastí výskytu.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede