Arbelos

horné dekoratívne zakončenie okenného otvoru dvojosového okna, tvoreného dvoma polkruhovými záklenkami, preklenutými jedným veľkým poloblúkom a medzi nimi v strede je vložený kruh .

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede