Apsida hlavná

druh apsidy, osová apsida, okolo ktorej sú situované jedna al. dve bočné apsidy.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede