Anna

mladá Mária (vtedy je to sv.Anna učiteľka), Mária s Ježiškom (vtedy je to Anna samotretia)

Kategória: Atribúty svätých, patronáty, ikonografia
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede