Analoj

Analoj – podstavec pod knihu alebo ikonu, liturgický nábytok používaný prevažne v pravoslávnych chrámoch. Názov analoj pochádza z gréckeho názvu analogion skomolením v ruskom jazyku.
Analogion je vysoký stolík, spravidla z dreva, štvorboký alebo na štyroch nohách, jeho vrchná časť, pult je šikmo skosený.Používa sa predovšetkým na uloženie evanjeliára alebo ikony, vždy na ozdobný pruh textílie.
Podľa účelu, na ktorý analoj slúži, býva fixný alebo prenosný či skladací. Statické analoje stoja zvyčajne oproti každému oltáru pred ikonostasom so sviatočnou ikonou, tiež pri obrade myropomazania. Pri sviatosti spovede sa na analoj položí kríž a evanjelium.

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede