Ambit, krížová chodba

zaklenutá kláštomá chodba, otvorená arkádou do ústredného rajského dvora

Kategória: Základné pojmy
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede