Aleja

súčasť záhrady, parku, intravilánu, extravilánu, druh cesty, vysadenej po oboch stranách stromoradím. Pozn.: Pre unifikovaný názov používame termíny príjazdová, vstupná, hlavná, bočná (príp. priečna). Ak je hlavná aleja súčasne vstupnou, použijeme názov vstupná.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede