Aleja hlavná

druh aleje, v prípade viacerých alejí najširšia, zvyč. v pozdĺžnej osi parku, nadväzuje na stavbu.

Kategória: Architektúra
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede