Alegória

personifikácia, znázornenie abstraktného pojmu zvyčajne ľudskou postavou

Kategória: Základné pojmy
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede