Agáta

Najstaršie historické údaje pochádzajú z 5.storočia, rozhovory, z ktorých sa čerpá životopis a údaje sú lengendou.  Spoľahlivo možno doložiť, že celý život sv. Agáty sa odohrával na Sicílii, v meste Katánia. Sv. Agáta pochádzala z bohatej rodiny, vynikala duševným bohatstvom a mala krásne telo. Zamilovaná do svojho Vykupiteľa odmietala všetkých nápadníkov a chcela priniesť obete Bohu.
Odmietnutý nápadník, námestník cisára Decia, Quintianus , ju pre jej odmietavosť a neoblomnosť označil ako mimoriadnu kresťanku a rozhodol sa ju dať na „prevýchovu“ do nevestinca. Agáta osvedčila svoju čistotu a ušľachtilosť. Quintianus ju dal mučiť bičovaním, naťahovaním na škripec, pálením a sadistickým odstránením jej prsníkov. V zúboženom stave ju hodili do väzenskej kobky, kde sa jej zjavil sv. Peter a ošetril ju. Opäť bola mučená, zomrela,  ale jej sila viery ju ako svaticu zachránila.
Kresťania vo veľkej úcte pochovali Agátu a podľa legendy v deň výročia jej smrti nastal výbuch sopky Etny. Obyvatelia Katánie s prosbou ku sv.Agáte niesli plachtu z jej hrobu proti láve a tá sa zastavila.
Sv. Agáta je patrˇonkou baníkov, žien ktoré dojčia, pastierok, tkáčov a zlatníkov. Je ochrankyňou proti ohňu, výbuchu sopiek a zemetraseniam. Je vyzývaná i ako ochrankyňa pred rakovinou prsníkov.
Jej atribúty : prsia, kliešte, nožnice, pochodeň, hranica /s ohňom/, roh a uhlie

Kategória: Atribúty svätých, patronáty, ikonografia
Tag:

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede