Základné informácie

Obnova.sk na úvod:
Portál Obnova.sk je neziskovým projektom voľného zoskupenia ľudí, ktorých okruh nie je zďaleka uzavretý. Vznikol ako križovatka informácií v oblasti pamiatok, zbierok a starožitností. Už od prvého dňa poskytoval svojim návštevníkom vždy zaujímavé a nové informácie a služby. Portál Obnova.sk (www.obnova.sk), je tvorený najnovšími technológiami, ktoré umožňujú interaktívne zapájanie sa návštevníka do procesu publikovania a reagovania na publikované. Portál je graficky jednoducho spracovaný, dôležitá je totiž jeho obsahová stránka. O ňu sa stará dobrovoľná skupinka ľudí z oblasti pamiatok, múzeí a iných spoločenských odborov. Snažíme sa portál aktualizovať každý deň.

Vývoj:
V máji 2001 bol na internete publikovaný prvý predchodca portálu Obnova.sk. Júl 2000 bol začiatkom vytvárania portálu na adrese www.restaurovanie.host.sk. Portál sa mal najskôr profilovať ako informačný nástroj pre reštaurátorov a konzervátorov. Názov portálu bol Restaurovanie.sk – alchýmia obnovy. Podarilo sa ho spustiť v auguste 2001. Už počas testovacej prevádzky tejto verzie, kedy adresu poznalo len málo ľudí, autori získali prvé pozitívne ohlasy a ponuky na základnú spoluprácu. Prvého januára 2002 portál plynulo prešiel do skúšobnej oficiálnej prevádzky. 28. februára 2002 sa portál presťahoval na adresu www.obnova.sk a začal nadobúdať podobu, akú poznáme aj dnes a 1. januára 2003 portál prešiel do riadnej prevádzky. Počas doterajšej prevádzky sa nám podarilo získať niekoľko nových redaktorov, ktorí sa aktívne zapájajú do projektu Obnova.sk či už pravidelným prispievaním, článkami alebo fotografiami. Podarilo sa nám získať aj niekoľko sponzorov ktorí nám pomáhajú skvalitňovať služby ponúkané verejnosti úplne zdarma.

Budúcnosť projektu:
Autor a redaktori upravujú prostredie a služby tak, aby užívateľom čo najviac uľahčili orientáciu na Obnova.sk. Pripravujú nové databázové systémy týkajúce sa pamiatok, zbierok, starožitností a subjektov, ktoré s nimi pracujú. V budúcnosti plánujú pomaly sprístupňovať viacjazyčné mutácie niektorých služieb. Tiež sa budú snažiť hľadať viac sponzorov a finančných zdrojov, ktorí by pomohli hradiť aspoň základné finančné a materiálne výdavky, alebo pomohli inak. Existencia portálu Obnova.sk však bude aj naďalej závisieť od ochoty odbornej verejnosti spolupracovať.

Služby
Na portáli možno nájsť rôzne služby, ktorých počet neustále rastie. Články sú zoradené podľa tém, diskusie v štyroch hlavných rubrikách (všeobecné diskusie, reštaurovanie a konzervovanie, pamiatky a múzeá). Premostením na svet je systém web-odkazov. Vizuálnu časť zabezpečuje systém fotoalbumov do ktorého pribudne mesačne okolo 100 nových fotografií z rôznych oblastí tematiky portálu Obnova.sk. Články, web-odkazy, diskusné príspevky a fotografie do fotoalbumu môže pridávať ktokoľvek. Okrem týchto základných služieb sú k dispozícii ankety, vyhľadávanie, rôzne doplnky, aktuality, udalosti a e-mail novinky, vďaka ktorým vám na Obnova.sk nič neunikne. Ak vlastníte web-stránku s tematikou podobnou portálu Obnova.sk, môžete ju zaradiť do hlasovacieho systému Obnova.sk TopWeb, alebo si pomocou jednej zo služieb zaradiť vždy nové články z Obnova.sk na vaše stránky (Obnova.sk Export).

Michal Hrčka
Ondreja Plachého 47, 036 08 Martin, Slovakia
- autor pracuje ako hlavný konzervátor Obnova s.r.o.

Súvisiace články: 

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.